Kategorija Okolina


Okolina

Djeca moraju voditi računa o okolišu

Od rane dobi preporučljivo je promovirati šetnje s djecom prirodom tako da se upozna s biljkama, pticama, drvećem, cvijećem, insektima, zemljom, kamenjem ... opisujući svaku sitnicu za njega i razvijajući njegova čula dodira, miris, vid itd.
Pročitajte Više